Koers Consult
Cliostraat 28-1
1077 KH Amsterdam
06 289 184 27
020 77 471 90
e-mail
 

Loopbaanbegeleiding

   

Waarom loopbaanbegeleiding?

Omdat u zichzelf daarmee de tijd, de gelegenheid en de ruimte gunt om eens rustig na te denken over de keuzes die u tot dusver in uw leven en werk gemaakt heeft. Hebben die keuzes u eigenlijk gebracht waar u wilt zijn? Heeft u het idee dat u goed op koers ligt? Doet u inspirerend en motiverend werk, werk waar u waardering, energie en voldoening uit haalt? Of staat u misschien op dit moment op een kruispunt in uw leven, voor een nieuwe of een eerste bewuste keuze, weet u (nog) niet welke richting werkelijk bij u past en wilt u de tijd nemen om dat eens goed uit te zoeken.

Doel

Loopbaangesprekken helpen u meer zicht te krijgen op wie u bent, wat u wilt, kunt en weet. Dit is belangrijk om uw eigen koers te kunnen bepalen, uw dromen serieus te nemen, keuzes te maken die recht doen aan uzelf en de manier waarop u invulling wilt geven aan uw leven en loopbaan. Hoe meer u uzelf kwijt kunt in uw werk, er plezier aan beleeft en uw specifieke kwaliteiten en talenten ook daadwerkelijk kunt gebruiken, des te beter het werk bij u past.

Werkwijze

Het loopbaantraject omvat 10 gesprekken van 1,5 uur, waarin op basis van uw levensloop, de thema’s: wie ben ik, wat wil ik, wat kan en wat weet ik aan de orde zullen komen. Het vraagt van u een investering in tijd, zelfwerkzaamheid en gemotiveerde inzet omdat naast de gesprekken, ook opdrachten meegegeven worden. Het resultaat zal een gedegen persoonsprofiel zijn, dat u beter in staat zal stellen nieuwe keuzes te maken of oude bewust te continueren.

Ook is het mogelijk in onderling overleg te kiezen voor de verkorte versie van 5 gesprekken.