Koers Consult
Cliostraat 28-1
1077 KH Amsterdam
06 289 184 27
020 77 471 90
e-mail
 

Persoonlijke coaching

   

Waarom persoonlijke coaching?

Omdat coachingsgesprekken u kunnen helpen bij het krijgen van (meer) inzicht in uw persoonlijk functioneren. Ze maken u bewust van waar u voor staat, uw overtuigingen, uw gedrag en het effect ervan op anderen. Onbewuste blokkades houden u soms af van het bereiken van gewenste resultaten en voldoening in uw werk, van een gezonde balans in inspanning en ontspanning en een voortgaande eigen ontwikkeling. Door de nieuwe inzichten die u krijgt, leert u uw mogelijkheden te benutten, nieuwe keuzes te maken, veranderingen en verbeteringen aan te brengen. Mijn rol als coach is u hierbij te ondersteunen, uit te dagen en te stimuleren. Samen werken we aan het helder krijgen van uw doelen en het vinden van wegen om deze te realiseren vanuit uw eigen motivatie en verantwoordelijkheid.

Doelen zoals bijvoorbeeld:

  • helder krijgen van uw eigen grenzen, leren ‘nee’ zeggen
  • ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten, leren 'ja' zeggen
  • goed communiceren met collega's en leidinggevenden
  • leren omgaan met feedback en conflictsituaties
  • motiveren van uw medewerkers
  • inzicht krijgen in uw gedrag en het effect ervan op anderen
  • hoofd- en bijzaken leren scheiden
  • voorkomen en hanteren van stress, overspannenheid
  • begeleiding bij burnout

 

Werkwijze

In een oriënterend gesprek zullen we de coachingsmogelijkheden verkennen. Uw verwachtingen en mijn aanbod zullen besproken worden, de doelstelling van de coaching, de te verwachten tijdsinvestering en het aantal gesprekken, de kosten, de frequentie en mijn manier van werken. Het oriënterend gesprek zal als 1e gesprek van het traject gezien worden indien het traject van start gaat. Als er geen vervolg komt, zal het gesprek niet in rekening worden gebracht.