Koers Consult
Cliostraat 28-1
1077 KH Amsterdam
06 289 184 27
020 77 471 90
e-mail
 

   

Trudie begeleidt mensen met :

-  verwerking en herstel na trauma en verlies
-  negatief zelfbeeld of lichaamsbeleving
-  relaties waarbij het moeilijk is om ze op te bouwen of te onderhouden
-  overgang van de ene levensfase naar de andere
-  overbelasting zoals problemen in werksfeer, burnout en stress
-  lichamelijke onbegrepen  klachten

Haptotherapie  

De client leert contact te leggen tussen hoofd en gevoel. De behandeling, die ongeveer een uur duurt,  bestaat uit een gesprek, aanraking en/of positiebepaling liggend en zittend op de behandelbank en oefeningen buiten de bank. De therapeut raakt de cliënt, met diens toestemming, aan. Hierdoor leert de client dat hij en hoe hij bij zichzelf kan stil staan. Door zijn lichaam te voelen gaat de client ook zijn emoties voelen. Hij leert deze te benoemen en vervolgens te ontdekken wat die voor hem betekenen. Dit is wat haptotherapie onderscheidt van alle andere soorten therapie en daarmee wordt ook de intermenselijke wisselwerking en communicatie tussen therapeut en client een onderdeel van de behandeling.

Hartcoherentie

     Sinds 2008 werkt Trudie met een nieuwe behandeling n.l. hartcoherentie.
     Hartcoherentie betekent een optimale samenwerking tussen  hoofd en hart.

Wanneer iemand  gestressed is omdat hij boos is, bang of gefrustreerd, verloopt die samenwerking niet optimaal. Het lichaam maakt dan stresshormonen aan. Het hartritme is onrustig en onregelmatig, dit is incoherent. De client leert door hartcoherentie oefeningen (adem- en bewegingsoefeningen) en emotiemanagement en hoe dat is toe te passen in moeilijke situaties. Op een PC computerprogramma kun je zien hoe je hartritme vervolgens verandert.

Cliënten leren:

- beter omgaan met stresssituaties
- minder geïrriteerd en gefrustreerd te zijn
- eigen emoties beter te sturen
- helderheid en focus te houden

  www.trudiedebeijl.nl