Koers Consult
Cliostraat 28-1
1077 KH Amsterdam
06 289 184 27
020 77 471 90
e-mail
 

Uw coach/counselor

   

Wie ben ik?

Na een gedegen opleiding voor coach/counselor en een aanvullende opleiding tot loopbaanbegeleider te hebben gevolgd, heb ik me zelfstandig gevestigd. Ik heb in diverse organisaties langdurige ervaring opgedaan met teamwerk, leidinggeven, loopbaanvragen en met stress- en timemanagement. Steeds meer ontdekte ik dat levensloop, werk en zingevingsvragen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alles grijpt in elkaar en heeft met elkaar te maken. We zoeken allemaal in ons leven naar een manier van leven die recht doet aan wie we zijn en wat we in dit leven willen realiseren voor onszelf en anderen. Daarom zijn zowel coaching als ook counseling en loopbaanbegeleiding onderdelen van mijn praktijk.

Wat is mijn manier van werken

In mijn begeleiding sluit ik aan bij degene die ik tegenover me heb. Ieder mens en iedere vraag is uniek en elke context anders. Mijn visie is daarbij dat iedereen de mogelijkheden in zich heeft om zelf oplossingen te vinden voor de situatie waarin zij/hij verkeert. Ik zie het als mijn rol mensen te ondersteunen bij het ontdekken van hun mogelijkheden en het vinden van wegen om gericht aan hun doel te werken.

Mijn werkstijl kenmerkt zich door betrokkenheid bij mijn cliënten, respect voor hun eigenheid, het samen oplopen en mijn professionele inzet. Mijn levenservaring is hierbij van toegevoegde waarde.