Koers Consult
Cliostraat 28-1
1077 KH Amsterdam
06 289 184 27
020 77 471 90
e-mail
 

Coaching voor leidinggevenden

   

Om goed leiding te kunnen geven heeft u veel verschillende kwaliteiten nodig. Vaak zult u heel wat van die kwaliteiten in huis hebben, maar merkt u tegelijkertijd dat u ook wel eens iets te kort komt of sommige kwaliteiten meer wilt ontwikkelen. Bijvoorbeeld wilt u leren om meer coachend leiding te geven, anders met conflicten om te gaan en goed feedback te geven of om slecht nieuws-  en beoordelingsgesprekken op een goede manier te voeren. Coaching geeft u inzicht in uw eigen rol in het geheel. U leert uw onbewuste belemmeringen en blokkades te ontdekken en op te ruimen zodat deze u niet langer verhinderen datgene in praktijk te brengen wat u wilt.

Werkwijze

Samen werken we aan het helder krijgen van uw concrete werkdoelen. Vervolgens maken we een stappenplan om deze doelen ook daadwerkelijk te verwezenlijken, waarbij tussentijdse evaluaties een belangrijk onderdeel zijn van het coachingstraject. De gesprekken zijn van strikt vertrouwelijke aard. U als cliënt bepaalt of en hoe bepaalde informatie naar buiten komt en aan wie ze wordt verstrekt.