Koers Consult
Cliostraat 28-1
1077 KH Amsterdam
06 289 184 27
020 77 471 90
e-mail
 

Uw coach/counselor

   

Wie ben ik?

Na een 3,5-jarige (post) HBO-opleiding tot coach/counselor, een opleiding tot loopbaanbegeleider en specialisaties in Voice Dialoque en Transactionele Analyse te hebben afgerond, heb ik me zelfstandig gevestigd. In het verleden heb ik in diverse organisaties langdurige ervaring opgedaan met teamwerk, leidinggeven, loopbaanvragen en stress- en timemanagement. Gaandeweg ontdekte ik dat levensloop, werk en zingevingsvragen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alles grijpt in elkaar en heeft met elkaar te maken. We zoeken allemaal in ons leven naar een manier van leven die recht doet aan wie we zijn en wat we in dit leven willen realiseren voor onszelf en anderen. Daarom zijn zowel coaching als ook counseling, training en supervisie onderdelen van mijn praktijk.
Ik ben als trainer/supervisor/examinator verbonden aan het Europees Instituut/De Baak, een post-HBO opleiding voor coaches en counselors www.europeesinstituut.nl.
Daarnaast verzorg ik, in samenwerking met collega's, trainingen en workshops in het maatschappelijk en bedrijfsleven en verricht ik, in samenwerking met het UWV 'medische interventie coachingstrajecten' voor mensen in de ziektewet.  

Mijn manier van werken

In mijn begeleiding sluit ik aan bij degene die ik tegenover me heb. Ieder mens en iedere vraag is uniek en elke context anders. Mijn visie hierbij is dat elk mens over voldoende mogelijkheden beschikt om zijn eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Ik zie het als mijn rol mensen hierin inzicht te geven en ze daarbij te begeleiden.
Mijn werkstijl kenmerkt zich door oprechte betrokkenheid en respectvolle afstemming, het geven van inzicht in hoe voelen, denken en doen met elkaar samenhangen, waar hierin mogelijke blokkades liggen en hoe clienten op basis van de opgedane inzichten kunnen werken aan een ander zelf- of mensbeeld, (levens)houding en nieuw gedrag. Mijn ruime levenservaring is hierbij van toegevoegde waarde. 

Certificering
 
NOBCO/EMCC: Europees keurmerk MASTER Practitioner.
Lidmaatschap van de NOBCO (beroepsorganisatie voor Coaches) www.nobco.nl 
CRKBO registratie: kwalificatie zelfstandige dienstverlening aan het onderwijs.
EVC-trainer FNV-vrouwenbond