Koers Consult
Cliostraat 28-1
1077 KH Amsterdam
06 289 184 27
020 77 471 90
e-mail
 

Individuele coaching

   

Waarom investeren in uw medewerkers?

Als organisatie/bedrijf vaart u er wel bij als uw werknemers op de juiste stoel zitten, ze goed en effectief kunnen samenwerken, prettig in hun vel zitten en plezier in het werk hebben. Hierdoor zijn ze in staat goede prestaties te leveren, doelen te verwezenlijken, een hoge produktie te halen en binnen uw organisatie een prettige werksfeer neer te zetten. Soms hebben uw medewerkers hierbij tijdelijk individuele ondersteuning nodig. Coaching is een uitstekende manier om werknemers te helpen inzicht te krijgen in hun eigen functioneren, hun kwaliteiten effectiever in te zetten, eigen verantwoordelijkheid te dragen, beter samen te werken en zelfstandig te werken. Bewustwording, reflectie, eigen verantwoordelijkheid, openstaan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag, zijn kenmerkend voor het coachingstraject.

Werkwijze

Wanneer sprake is van drie partijen (coach, cliënt en opdrachtgever) vindt het intakegesprek met alle betrokkenen plaats. Onderling zal bepaald worden wat de doelstelling van het coachingstraject is. Verder worden afspraken gemaakt over verslaglegging en evaluaties tussentijds en/of aan het eind van het traject. Alles wat in de gesprekken aan de orde komt, heeft een vertrouwelijk karakter. De cliënt zelf is en blijft verantwoordelijk voor de resultaten van de coaching en bepaalt op welke manier de leidinggevenden geïnformeerd worden.